Количка
0 продукта
 
Партньори
 

Маркетинг план

    ТИАНДЕ - маркетинг план за победители    

Стратегии за постигане на успех - изберете най-подходящия вариант за вас!

 

Стратегия 1 - Консултант по красота и здраве

Тази стратегия ви  дава възможност да ползвате продуктите на компанията с отстъпка и също така да ги продавате с надценка  54%:

 • Можете да купувате продукти на дистрибуторски цени - 35% отстъпка от каталожната цена.
  Получавате печалба от продажби на дребно - 54% надценка.
 • Бонус отстъпка за LO >= 100 Б от 5% до 37%.

 

Пример
Вие сте закупили продукти от представителството на компанията, на дистрибуторски цени на стойност 200 лева. Надценката, ако продавате продуктите н акаталоцната им цена ще бъде 54%.
200 лв. + 54% = 308 лв. (200 лв. * 1.54 = 308 лв.)

Вашата печалба от продажбите на дребно е 108 лева.
(308 лв.- 200 лв. = 108 лв.).

Вашия Бонус
Ако през отчетния период сте закупили продукти чиято стойност изразени в Балове е в размер на 100 бала, можете да получите Бонус Отстъпка от 5%
100Б х 5% =  5 лв.
 

Забележка: 1 БАЛ = 1 ЛЕВ. Всеки продукт, който купувате ви носи определен брой точки (балове) които се използват за изчисляване на вашия месечен бонус

Ако баловата стойност на закупените от вас продукти е в размер на 500 Б, можете да получите Бонус Отстъпка от 10% :
500Б х 10% = 50 лв.
 

 

Стратегия 2 - Професионален ръст

Тази стратегия Ви дава следните възможности:

 • Можете да купувате продукти на дистрибуторски цени - 35% отстъпка от каталожната цена.
  Получавате печалба от продажби на дребно - 54% надценка.
 • Бонус Отстъпка за LO (личен обем) >= 100 Б от 5% до 37%
 • Бонус Отстъпка за СО (структурен обем) на привлечените от вас Дистрибутори от 5% до 37%
  (за да се квалифицирате за този бонус трябва да имате LO>=40 Б)
 • Директорски Бонус
   

Пример

През отчетния период (месец) вие имате:

 1. Личен Обем = 300 Б.
 2. Четири Активни Дистрибутора (Дистр 1, Дистр 2, Дистр 3, Дистр 4), намиращи се на вашето първо ниво и те имат съответен Структурен Обем(СО):
  Дистр 1 - СО1 = 2400 Б
  Дистр 2 - СО2 = 800 Б
  Дистр 3 - СО1 = 800 Б
  Дистр 4 - СО2 = 800 Б

в такъв случай вашият СО (структурен обем) = Вашия ЛО + СО1 + СО2 + СО3 + СО4 = 5100 Б, Вашия ранг – Майстор

Изчисляване на разлика на Бонус Отстъпка

 1. Вашият ранг – Майстор, вашата Бонусна Отстъпка (БО) по таблица 1 = 24%
 2. Дистр 1 – Инструктор, БО = 15%
  Дистр 2 – Стажант, БО = 10%
  Дистр 3 – Стажант, БО = 10%
  Дистр 4 – Стажант, БО = 10%

Вашия Бонус

 1. ЛО*24% = 300 Б*24% руб. = 72 лв.
 2. СО1*(24% - 15%) = 2400 Б*9% = 216 лв.
  СО2*(24% - 10%) = 800 Б*14% = 112 лв.
  СО3*(24% - 10%) = 800 Б*14% = 112 лв.
  СО4*(24% - 10%) = 800 Б*14% = 112 лв.

Вашия бонус:  624 лева

Забележка: при изчисляване на бонуса за България 1 БАЛ = 1 ЛЕВ

 

 

Маркетингов план - Таблица 1. Бонус отстъпка (БО)

Класиране Мин. ЛO, Б. LO *, Б CO, Б Бонус отстъпка Среден размер на Бонуса Директорски Бонус
Консултант < 40 - - 0%
-
ВИП-клиент 40 100 100 5% 5 - 10 лева -
Стажант 40 100 500 10% 25 - 50 лева -
Инструктор 40 100 1 000 15% 75 - 150 лева -
Партньор 40 100 2 500 19% 300 - 400 лева -
Майстор 40 100 5 000 24% 600 - 850 лева -
Мениджър 40 100 7 500 27% 850 - 1000 лева -
Директор 40 100 10 000 30% 1000 - 2000 лева
и повече
5% до 5 ниво на Д
Сребърен Директор 40 100 15 000 31%
 
5% до 5 ниво на Д, СД
Златен Директор 40 100 25 000 32%
 
5% до 5 ниво на Д, СД, ЗД
Перлен Директор 40 100 50 000 33%
 
5% до 5 ниво на Д, СД, ЗД, ПД
Рубинен Директор 40 100 100 000 34%
 
5% до 5 ниво на Д, СД, ЗД, ПД, РД
Сапфирен Директор 40 100 300 000 35%
 
5% до 5 ниво на Д, СД, ЗД, ПД, РД, СапфД
Изумруден Директор 40 100 600 000 36%
 
5% до 5 ниво на Д, СД, ЗД, ПД, РД, СапфД, ИД
Брилянтен Директор 40 100 900 000 37%
 
5% до 5 ниво на Д, СД, ЗД, ПД, РД, СапфД, ИД, БД

LO *, Б - Бонус отстъпка за Личен Обем (ЛО) се начислява при условие, че ЛО ≥ 100 Бала
CO, Б - Бонус отстъпка за Структурен Обем (СО) се начислява при условие, че ЛО ≥ 40 Бала 

 

 

Маркетингов план - Таблица 2. Разлика на Бонус Отстъпка

 

Класиране БО К-нт VIP Ст Ин Па Ма Ме Д СД ЗД ПД РД СапфД ИД БД
Консултант(К-нт) 0% -----                            
ВИП-клиент(VIP) 5% 5% -----                          
Стажант(Ст) 10% 10% 5% -----                        
Инструктор(Ин) 15% 15% 10% 5% -----                      
Партньор(Па) 19% 19% 14% 9% 4% -----                    
Майстор(Ма) 24% 24% 19% 14% 9% 5% -----                  
Мениджър(Ме) 27% 27% 22% 17% 12% 8% 3% -----                
Директор(Д) 30% 30% 25% 20% 15% 11% 6% 3% *              
Сребърен Директор (СД) 31% 31% 26% 21% 16% 12% 7% 4% 1% *            
Златен Директор (ЗД) 32% 32% 27% 22% 17% 13% 8% 5% 2% 1% *          
Перлен Директор (ПД) 33% 33% 28% 23% 18% 14% 9% 6% 3% 2% 1% *        
Рубинен Директор (РД) 34% 34% 29% 24% 19% 15% 10% 7% 4% 3% 2% 1% *      
Сапфирен Директор (СапфД) 35% 35% 30% 25% 20% 16% 11% 8% 5% 4% 3% 2% 1% *    
Изумруден Директор (ИД) 36% 36% 31% 26% 21% 17% 12% 9% 6% 5% 4% 3% 2% 1% *  
Брилянтен Директор (БД) 37% 37% 32% 27% 22% 18% 13% 10% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% *

* - Директорски бонус
Дистрибутори с ранг Директор или по-висок, получават допълнителен бонус отстъпка от 5% до 5-то ниво на своите дистрибутори от първо ниво, които също са с ранг Директор или по-висок при условие, че е изпълнено «Правило 75/25».

«Правило 75/25»
Дистрибутор (Спонсор), достигнал ранг Директор или по-висок, при когото на първо ниво се появи Дистрибутор(Дистр1) с ранг Директор или по-висок, ще получи 5% бонус до 5 нива на неговата структура, при условие, че CO1 на Дистрибутора(Дистр1) не надвишава 75% от CO на висшестоящия Дистрибутор(Спонсор).

«Правило компресия»
При изчисляване на Бонус отстъпките за отчетния период се прилага "правило компресия":
Ежемесечно резултатите за отчетния период на всички Активни дистрибутори и техните структури се издигат до първия висшестоящ Активен дистрибутор. След това се определят ранговете и се начисляват бонусите.

Коефициент на ефективност на работата на спонсора Коефициент на ефективност на работата на спонсора (КЕРС) стимулира Спонсора да развива различни клонове(разклонения) с дистрибутори. На първо ниво на спонсора са няколко дистрибутори, което означава, че има няколко клона в структурата. Ако обемът на структурата на един клон е повече от 75% от общият размер на структурния обем на висшестоящия Дистрибутор(Спонсор), при изчисляването на бонуса от този клон се прилага коефициентът на ефективност работата на спонсора.

 

Таблица 3. Коефициент на ефективност на работата Спонсора (КЕРС)

Дял на клона 75% 76% 77% 78% 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 86%
Коефициент 1 0,960 0,930 0,910 0,900 0,860 0,830 0,810 0,800 0,760 0,720 0,710
87% 88% 89% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100%
0,700 0,600 0,550 0,500 0,450 0,400 0,375 0,365 0,355 0,345 0,335 0,325 0,315 0,300

 

Стратегия 3 - Звезден маркетинг

Ви дава възможност:

 • Можете да купувате продукти на дистрибуторски цени - 35% отстъпка от каталожната цена.
  Получавате печалба от продажби на дребно - 54% надценка.
 • Бонус Отстъпка за LO ≥ 100 Б от 5% до 37%
 • Бонус Отстъпка за СО на привлечените от вас Дистрибутори от 5% до 37%
  (за да се квалифицирате за този бонус трябва да имате LO>=40 Б)
 • Директорски Бонус
 • Еднократна парична награда. Компанията стимулира лидерите, които активно помагат на своите дистрибутори от първо ниво да станат директори. Еднократни награди от 1250 до 75 000 лв.!

 

Понятия и термини

Бал (Б) - стандартна мерна единица за измерване стойността на стоките, върху които се изчислява бонус. При изчисляване на бонуса 1 Бал се равнява 1 Лев

Активен Дистрибутор (АД) - лице, изпълняващо изискванията за минимален Личен Обем.

Директорски Бонус – бонус за дистрибутори, които са с ранг на Директор или по-висок.

Бонус Отстъпка (БО) – полага се на всеки Активен Дистрибутор за Структурен Обем направен през отчетния период.

Дистрибутор - физическо или юридическо лице, която е сключило договор с компанията и работи в съответствие с Етичния кодекс.

Дистрибуторска цена - цената при която се закупуват продуктите от дистрибуторите независимо от техния ранг.

Дистрибуторски номер - номер на компютърна сметка, който се определя на дистрибутора при подписването на договор с компанията. Всеки един от дистрибуторите може да има само един Дистрибуторски номер.

&